Hãy đến trực tiếp các cửa hàng để giao dịch và xác minh uy tín, năng lực của nhà cung cấp