Phạm vi bảo hành: Tất cả sản phẩm trên website bị lỗi hoặc hỏng xuất phát từ phía nhà sản xuất

Thời gian bảo hành: 12 tháng cho tất cả các sản phẩm

Xử lý bảo hành: Trong trường hợp phát sinh lỗi hoặc hỏng sản phẩm xuất phát từ phía nhà sản xuất, Donhatnoidia.com sẽ tiến hàng sửa chữa sản phẩm, trong trường hợp không thể sửa chữa cho khách hàng sử dụng thì sẽ tiến hành đổi sản phẩm mới cùng mã hoặc tương đương.