Điều hòa Panasonic nội địa Nhật

Điều hòa nội địa Nhật

Catalogue Tổng hợp

"Tải catalogue cho kế hoạch mua sắm của bạn"

33 sản phẩm
Sắp xếp theo:
Giá (từ thấp đến cao)
Sắp xếp theo:
Giá (từ thấp đến cao)
Thương hiệu
Loại sản phẩm
Color
Điều hòa Panasonic CS-251DJ, 10.000BTU
13% tắt
Điều hòa Nhật nội địa Panasonic CS-251DJ, 10.000BTU

Panasonic

Điều hòa Panasonic CS-251DJ, 10.000BTU

Giá bán
13.990.000VND
Giá cả phải chăng
15.990.000VND
Điều hòa Panasonic CS-222DFL, 9.000BTU
Điều hòa Nhật nội địa Panasonic CS-222DFL, 9.000BTU

Panasonic

Điều hòa Panasonic CS-222DFL, 9.000BTU

Giá bán
13.990.000VND
1
Điều hòa Panasonic CS-222DJ, 9.000BTU
Điều hòa Panasonic CS-282DJ, 12.000BTU | Điều hòa Nhật hai chiều

Panasonic

Điều hòa Panasonic CS-222DJ, 9.000BTU

Giá bán
14.490.000VND
Điều hòa Mitsubishi MSZ-GV2223, 9.000BTU
Điều hòa Mitsubishi MSZ-GV2223, 9.000BTU | Đồ Nhật Nội Địa

Mitsubishi

Điều hòa Mitsubishi MSZ-GV2223, 9.000BTU

Giá bán
14.990.000VND
Điều hòa Panasonic CS-283DFL, 12.000BTU
Điều hòa Panasonic CS-283DFL | Đồ Nhật Nội Địa

Panasonic

Điều hòa Panasonic CS-283DFL, 12.000BTU

Giá bán
16.490.000VND
1
Điều hòa Panasonic CS-282DJ, 12.000BTU
Điều hòa Panasonic CS-282DJ, 12.000BTU | Điều hòa Nhật hai chiều

Panasonic

Điều hòa Panasonic CS-282DJ, 12.000BTU

Giá bán
17.490.000VND
Điều hòa Panasonic CS-283DJ, 12.000BTU
Điều hòa Panasonic CS-283DJ, 12.000BTU | Đồ Nhật Nội Địa

Panasonic

Điều hòa Panasonic CS-283DJ, 12.000BTU

Giá bán
17.490.000VND
Điều hòa Mitsubishi MSZ-GV2823, 12.000BTU
Điều hòa Mitsubishi MSZ-GV2823, 12.000BTU | Đồ Nhật Nội Địa

Mitsubishi

Điều hòa Mitsubishi MSZ-GV2823, 12.000BTU

Giá bán
18.490.000VND
Điều hòa Panasonic CS-222DGX, 9.000BTU
9% tắt
Điều hòa Nhật nội địa Panasonic CS-222DGX | 9.000BTU | 100V

Panasonic

Điều hòa Panasonic CS-222DGX, 9.000BTU

Giá bán
20.990.000VND
Giá cả phải chăng
22.990.000VND
Điều hòa Panasonic CS-282DGX, 12.000BTU
13% tắt
Điều hòa Nhật nội địa Panasonic CS-282DGX | 12.000BTU | 100V

Panasonic

Điều hòa Panasonic CS-282DGX, 12.000BTU

Giá bán
21.990.000VND
Giá cả phải chăng
24.990.000VND
Điều hòa Panasonic CS-251DEX, 10.000BTU
Điều hòa Nhật 10.000BTU Panasonic CS-251DEX-SW

Panasonic

Điều hòa Panasonic CS-251DEX, 10.000BTU

Giá bán
23.490.000VND
Điều hòa Panasonic CS-252DGX, 10.000BTU
Điều hòa Nhật nội địa Panasonic CS-252DGX | 10.000BTU | 100V

Panasonic

Điều hòa Panasonic CS-252DGX, 10.000BTU

Giá bán
23.490.000VND
Điều hòa Panasonic CS-403DJ2, 16.000BTU
Điều hòa Panasonic CS-403DJ2, 16.000BTU | Đồ Nhật Nội Địa

Panasonic

Điều hòa Panasonic CS-403DJ2, 16.000BTU

Giá bán
23.990.000VND
Điều hòa Panasonic CS-403DFL2, 16.000BTU
Điều hòa Panasonic CS-403DFL2, 16.000BTU | Đồ Nhật Nội Địa

Panasonic

Điều hòa Panasonic CS-403DFL2, 16.000BTU

Giá bán
23.990.000VND
Điều hòa Panasonic CS-362DGX, 14.000BTU
Điều hòa Panasonic CS-362DGX,14.000BTU | Đồ Nhật Nội Địa

Panasonic

Điều hòa Panasonic CS-362DGX, 14.000BTU

Giá bán
25.990.000VND
Điều hòa Mitsubishi MSZ-GV4023, 16.000BTU
Điều hòa Mitsubishi MSZ-GV4023, 16.000BTU | Đồ Nhật Nội Địa

Mitsubishi

Điều hòa Mitsubishi MSZ-GV4023, 16.000BTU

Giá bán
26.490.000VND