Bảng Màu Tủ Bếp Cao Cấp Dòng TREASIA

Nhóm Màu Số 1

VTG: Xi măng xám
VTG: Xi măng xám
VTW: Xi măng trắng
VTW: Xi măng trắng
VAK: Màu Booc đô cổ
VAK: Màu Booc đô cổ
VAU: Màu đồng đồ cổ
VAU: Màu đồng đồ cổ
VBW: Trắng vân gỗ
VBW: Trắng vân gỗ
VBB: Nâu vân gỗ
VBB: Nâu vân gỗ
VWW: Walnut trắng
VWW: Walnut trắng
VWV: Walnut nâu xám
VWV: Walnut nâu xám
VWQ Walnut đen
VWQ Walnut đen
VPI: Màu ngà ánh ngọc trai
VPP: Hồng ánh ngọc trai
VPI: Màu ngà ánh ngọc trai
VPI: Màu ngà ánh ngọc trai

Nhóm Màu Số 2

VSQ: Đen
VSQ: Đen
VSJ: Xanh ngọc lục bảo
VSJ: Xanh ngọc lục bảo
VST: Màu be
VST: Màu be
VSI: Ngà cánh hoa
VSI: Ngà cánh hoa
VSB: Nâu
VSB: Nâu
VSD: Hồng phớt
VSD: Hồng phớt
VSW: Trắng
VSW: Trắng

Kitchen System

Các dòng tủ bếp cao cấp của Takara Standard

Tủ bếp cao cấp Takara standard Lemure Tủ bếp cao cấp Takara standard Lemure
Tủ bếp cao cấp Takara standard Treasia Tủ bếp cao cấp Takara standard Treasia
Tủ bếp cao cấp Takara standard Edel Tủ bếp cao cấp Takara standard Edel