Bảng Màu Tủ Bếp Cao Cấp Dòng LEMURE

Nhóm Màu Số 1

L1MI: Xanh than (màu lì)
L1MI: Xanh than (màu lì)
LRAB: Nâu hiệu ứng thép (màu lì)
LRAB: Nâu hiệu ứng thép (màu lì)
LTOW: Trắng vân đá marble
LEV: Be vân gỗ (màu lì)
LEV: Be vân gỗ (màu lì)
LKOD: Xám xi măng (màu lì)
LKOD: Xám xi măng (màu lì)
L1HO: Trắng sứ (màu lì)
L1HO: Trắng sứ (màu lì)
LSHIB: Nâu vân lụa
LSHIB: Nâu vân lụa
LMAQ: Đen vân đá Marquina
LMAQ: Đen vân đá Marquina

Nhóm Màu Số 2

LGB: Vân gỗ Walnut đậm
LGB: Vân gỗ Walnut đậm
LGU: Vân gỗ Walnut nhạt
LGU: Vân gỗ Walnut nhạt
LUN: Vân gốm xanh Nhật
LUN: Vân gốm xanh Nhật

Nhóm Màu Số 3

LRR: Hồng ánh Ngọc trai
LRR: Hồng ánh Ngọc trai
LRP: Hồng phớt ánh Ngọc trai
LRP: Hồng phớt ánh Ngọc trai
LRI: Vàng ngà ánh Ngọc trai
LRI: Vàng ngà ánh Ngọc trai
LPK: Đỏ booc đô ánh Ngọc trai
LPK: Đỏ booc đô ánh Ngọc trai
LPW: Trắng ánh ngọc trai
LPW: Trắng ánh ngọc trai
LXB: Vân gỗ Chiêu liêu
LXB: Vân gỗ Chiêu liêu
LXW: Vân gỗ Hồng bạch
LXW: Vân gỗ Hồng bạch
LCV: Vân gỗ Tần bì
LCV: Vân gỗ Tần bì
LCT: Vân gỗ Sồi
LCT: Vân gỗ Sồi
LHI: Vân tóc màu be
LHI: Vân tóc màu be
LHQ: Vân tóc màu đen
LHQ: Vân tóc màu đen
LSW: Trắng
LSW: Trắng

Kitchen System

Các dòng tủ bếp cao cấp của Takara Standard

Tủ bếp cao cấp Takara standard Lemure Tủ bếp cao cấp Takara standard Lemure
Tủ bếp cao cấp Takara standard Treasia Tủ bếp cao cấp Takara standard Treasia
Tủ bếp cao cấp Takara standard Edel Tủ bếp cao cấp Takara standard Edel