Bảng Màu Tủ Bếp Cao Cấp Dòng EDEL

Nhóm Màu Số 1

ESF: Light Gray
ESF: Light Gray
EST: Beige
EST: Beige
ESN:  Dark Blue
ESN:  Dark Blue
ESD: Hồng phớt
ESD: Hồng phớt
ESB: Nâu
ESB: Nâu
ESI: Ngà Pastel
ESI: Ngà Pastel
ESW: Trắng
ESW: Trắng

Kitchen System

Các dòng tủ bếp cao cấp của Takara Standard

Tủ bếp cao cấp Takara standard Lemure Tủ bếp cao cấp Takara standard Lemure
Tủ bếp cao cấp Takara standard Treasia Tủ bếp cao cấp Takara standard Treasia
Tủ bếp cao cấp Takara standard Edel Tủ bếp cao cấp Takara standard Edel