Điều hòa Nhật nội địa

Điều hòa Nhật nội địa

Thiết kế nội thất Nhật Bản

Quan trọng

Thiết kế nội thất

Những sản phẩm này cần được tư vấn thiết kế và thi công nội thất

44 products
Sort by:
Best selling
Sort by:
Best selling
Brand
Product type
More filters
Color
Điều hòa Panasonic CS-632DGX2, 24.000BTU
Điều hòa Nhật nội địa Panasonic CS-632DGX2, 24.000BTU | Nanoe X

Panasonic

Điều hòa Panasonic CS-632DGX2, 24.000BTU

Price
41.990.000VND
Điều hòa Panasonic CS-562DJ2, 22.000BTU
Điều hòa Panasonic CS-562DJ2, 22.000BTU | Công nghệ Nanoe X

Panasonic

Điều hòa Panasonic CS-562DJ2, 22.000BTU

Price
28.990.000VND
Điều hòa Panasonic CS-402DJ2, 16.000BTU
Điều hòa Panasonic CS-402DJ2, 16.000BTU | Công nghệ lọc khí Nanoe X

Panasonic

Điều hòa Panasonic CS-402DJ2, 16.000BTU

Price
23.990.000VND
Điều hòa Panasonic CS-282DJ, 12.000BTU
Điều hòa Panasonic CS-282DJ, 12.000BTU | Điều hòa Nhật hai chiều

Panasonic

Điều hòa Panasonic CS-282DJ, 12.000BTU

Price
17.490.000VND
Điều hòa Panasonic CS-222DFL, 9.000BTU
Điều hòa Nhật nội địa Panasonic CS-222DFL, 9.000BTU

Panasonic

Điều hòa Panasonic CS-222DFL, 9.000BTU

Price
13.990.000VND
Điều hòa Panasonic CS-282DFL, 12.000BTU
Điều Hòa Panasonic CS-282DFL,12.000BTU | Điều Hòa Nhật Nội Địa

Panasonic

Điều hòa Panasonic CS-282DFL, 12.000BTU

Price
16.990.000VND
Điều hòa Panasonic CS-221DJ, 9.000BTU
Điều hòa Panasonic CS-221DJ, 9.000BTU | Điều hòa Nhật nội địa

Panasonic

Điều hòa Panasonic CS-221DJ, 9.000BTU

Price
14.990.000VND
Điều hòa Panasonic CS-251DJ, 10.000BTU
Điều hòa Nhật nội địa Panasonic CS-251DJ, 10.000BTU

Panasonic

Điều hòa Panasonic CS-251DJ, 10.000BTU

Price
16.490.000VND
Điều hòa Panasonic CS-901DX2, 36.000BTU
Điều hòa Inveter hai chiều Panasonic CS-901DX2, 36.000BTU

Panasonic

Điều hòa Panasonic CS-901DX2, 36.000BTU

Price
84.990.000VND
Điều hòa Panasonic CS-402DGX2, 16.000BTU
Điều hòa Nhật nội địa Panasonic CS-402DGX2 | 16.000BTU | 200V

Panasonic

Điều hòa Panasonic CS-402DGX2, 16.000BTU

Price
35.990.000VND
Điều hòa Panasonic CS-282DGX, 12.000BTU
5% off
Điều hòa Nhật nội địa Panasonic CS-282DGX | 12.000BTU | 100V

Panasonic

Điều hòa Panasonic CS-282DGX, 12.000BTU

Sale price
23.990.000VND
Regular price
24.990.000VND
Điều hòa Panasonic CS-252DGX, 10.000BTU
Điều hòa Nhật nội địa Panasonic CS-252DGX | 10.000BTU | 100V

Panasonic

Điều hòa Panasonic CS-252DGX, 10.000BTU

Price
23.490.000VND
Điều hòa Panasonic CS-222DGX, 9.000BTU
5% off
Điều hòa Nhật nội địa Panasonic CS-222DGX | 9.000BTU | 100V

Panasonic

Điều hòa Panasonic CS-222DGX, 9.000BTU

Sale price
21.990.000VND
Regular price
22.990.000VND
Điều hòa Panasonic CS-562DGX2, 22.000BTU
Điều hòa Nhật nội địa Panasonic CS-562DGX2 | 22.000BTU

Panasonic

Điều hòa Panasonic CS-562DGX2, 22.000BTU

Price
39.990.000VND
Điều hòa Panasonic CS-401DFL2, 16.000BTU
Điều hòa Nhật nội địa hai chiều Panasonic CS-401DFL2, 16.000BTU

Panasonic

Điều hòa Panasonic CS-401DFL2, 16.000BTU

Price
23.490.000VND
Điều hòa Panasonic CS-361DJ2, 14.000BTU
Điều hòa Nhật nội địa Pansonic CS-361DJ2, 14.000BTU

Panasonic

Điều hòa Panasonic CS-361DJ2, 14.000BTU

Price
22.990.000VND