Điện lạnh

Catalogue Tổng hợp

"Tải catalogue cho kế hoạch mua sắm của bạn"

43 products
Sort by:
Price, low to high
Sort by:
Price, low to high
Brand
Product type
More filters
Color
Tủ Đông Mitsubishi MF-U14H
Tủ Đông Nhật Mitsubishi MF-U14H-B, 144L | Đồ Nhật Nội Địa

Mitsubishi

Tủ Đông Mitsubishi MF-U14H

Price
13.490.000VND
Điều hòa Panasonic CS-251DJ, 10.000BTU
13% off
Điều hòa Nhật nội địa Panasonic CS-251DJ, 10.000BTU

Panasonic

Điều hòa Panasonic CS-251DJ, 10.000BTU

Sale price
13.990.000VND
Regular price
15.990.000VND
Điều hòa Panasonic CS-222DFL, 9.000BTU
Điều hòa Nhật nội địa Panasonic CS-222DFL, 9.000BTU

Panasonic

Điều hòa Panasonic CS-222DFL, 9.000BTU

Price
13.990.000VND
1
Tủ đông Sharp FJ-HS17X
Tủ đông Sharp FJ-HS17X - DONHATNOIDIA

Sharp

Tủ đông Sharp FJ-HS17X

Price
14.490.000VND
Điều hòa Panasonic CS-222DJ, 9.000BTU
Điều hòa Panasonic CS-282DJ, 12.000BTU | Điều hòa Nhật hai chiều

Panasonic

Điều hòa Panasonic CS-222DJ, 9.000BTU

Price
14.490.000VND
Điều hòa Mitsubishi MSZ-GV2223, 9.000BTU
Điều hòa Mitsubishi MSZ-GV2223, 9.000BTU | Đồ Nhật Nội Địa

Mitsubishi

Điều hòa Mitsubishi MSZ-GV2223, 9.000BTU

Price
14.990.000VND
Điều hòa Panasonic CS-283DFL, 12.000BTU
Điều hòa Panasonic CS-283DFL | Đồ Nhật Nội Địa

Panasonic

Điều hòa Panasonic CS-283DFL, 12.000BTU

Price
16.490.000VND
1
Điều hòa Panasonic CS-282DJ, 12.000BTU
Điều hòa Panasonic CS-282DJ, 12.000BTU | Điều hòa Nhật hai chiều

Panasonic

Điều hòa Panasonic CS-282DJ, 12.000BTU

Price
17.490.000VND
Điều hòa Panasonic CS-283DJ, 12.000BTU
Điều hòa Panasonic CS-283DJ, 12.000BTU | Đồ Nhật Nội Địa

Panasonic

Điều hòa Panasonic CS-283DJ, 12.000BTU

Price
17.490.000VND
Điều hòa Mitsubishi MSZ-GV2823, 12.000BTU
Điều hòa Mitsubishi MSZ-GV2823, 12.000BTU | Đồ Nhật Nội Địa

Mitsubishi

Điều hòa Mitsubishi MSZ-GV2823, 12.000BTU

Price
18.490.000VND
Điều hòa Panasonic CS-222DGX, 9.000BTU
9% off
Điều hòa Nhật nội địa Panasonic CS-222DGX | 9.000BTU | 100V

Panasonic

Điều hòa Panasonic CS-222DGX, 9.000BTU

Sale price
20.990.000VND
Regular price
22.990.000VND
Điều hòa Panasonic CS-282DGX, 12.000BTU
13% off
Điều hòa Nhật nội địa Panasonic CS-282DGX | 12.000BTU | 100V

Panasonic

Điều hòa Panasonic CS-282DGX, 12.000BTU

Sale price
21.990.000VND
Regular price
24.990.000VND
Điều hòa Panasonic CS-251DEX, 10.000BTU
Điều hòa Nhật 10.000BTU Panasonic CS-251DEX-SW

Panasonic

Điều hòa Panasonic CS-251DEX, 10.000BTU

Price
23.490.000VND
Điều hòa Panasonic CS-252DGX, 10.000BTU
Điều hòa Nhật nội địa Panasonic CS-252DGX | 10.000BTU | 100V

Panasonic

Điều hòa Panasonic CS-252DGX, 10.000BTU

Price
23.490.000VND
Điều hòa Panasonic CS-403DJ2, 16.000BTU
Điều hòa Panasonic CS-403DJ2, 16.000BTU | Đồ Nhật Nội Địa

Panasonic

Điều hòa Panasonic CS-403DJ2, 16.000BTU

Price
23.990.000VND
Điều hòa Panasonic CS-403DFL2, 16.000BTU
Điều hòa Panasonic CS-403DFL2, 16.000BTU | Đồ Nhật Nội Địa

Panasonic

Điều hòa Panasonic CS-403DFL2, 16.000BTU

Price
23.990.000VND