CHUYÊN HÀNG NHẬT MỚI 100%

{"id":673393672226,"title":"Chậu rửa bát Toyoura N801BIA-EB","handle":"chau-rua-bat-toyoura-n801bia-eb","description":"\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eChậu rửa bát Toyoura làm bằng inox cao cấp, kích thước rộng và sâu hạn chế tình trạng nước bị bắn ra ngoài. \u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eBề mặt chậu được thiết kế các nốt sần chống bám bẩn\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eĐường thoát to giúp thoát nước rất nhanh.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eGiá để khăn và nước rửa bên thành chậu rất tiện dụng và vệ sinh. \u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eKích thước bên ngoài: 834mm x 554mm x 197mm (ngang x rộng x sâu)\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eKích thước trong lòng: 800mm x 505mm\/520mm x 190mm (ngang x rộng x sâu)\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003c!-- Note :\n - You can modify the font style and form style to suit your website. \n - Code lines with comments Do not remove this code are required for the form to work properly, make sure that you do not remove these lines of code. \n - The Mandatory check script can modified as to suit your business needs. \n - It is important that you test the modified form before going live.--\u003e\n\u003cdiv id=\"crmWebToEntityForm\" class=\"zcwf_lblLeft crmWebToEntityForm\" style=\"background-color: white;color: black;max-width: 600px;\"\u003e\n \u003cmeta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1.0\"\u003e\n \u003cmeta http-equiv=\"content-type\" content=\"text\/html;charset=UTF-8\"\u003e\n \u003cform action=\"https:\/\/crm.zoho.com\/crm\/WebToLeadForm\" name=\"WebToLeads4581794000001484536\" method=\"POST\" onsubmit='javascript:document.charset=\"UTF-8\"; return checkMandatory4581794000001484536()' accept-charset=\"UTF-8\"\u003e\n \u003cinput type=\"text\" style=\"display:none;\" name=\"xnQsjsdp\" value=\"58a339f604b9d39457860a6fbf9af7c6c52ff37e31d5a78a5c2c2ee1c8f6ea2d\"\u003e \n \u003cinput type=\"hidden\" name=\"zc_gad\" id=\"zc_gad\" value=\"\"\u003e \n \u003cinput type=\"text\" style=\"display:none;\" name=\"xmIwtLD\" value=\"6e0436101325f592b1ad4e2df6dfc990e2a2d19133164bd536cbb64ce56cd9f9\"\u003e \n \u003cinput type=\"text\" style=\"display:none;\" name=\"actionType\" value=\"TGVhZHM=\"\u003e\n \u003cinput type=\"text\" style=\"display:none;\" name=\"returnURL\" value=\"https:\/\/donhatnoidia.com\"\u003e \n\t \u003c!-- Do not remove this code. --\u003e\n\t \u003cinput type=\"text\" style=\"display:none;\" id=\"ldeskuid\" name=\"ldeskuid\"\u003e\n\t \u003cinput type=\"text\" style=\"display:none;\" id=\"LDTuvid\" name=\"LDTuvid\"\u003e\n\t \u003c!-- Do not remove this code. --\u003e\n\u003cstyle\u003e\nhtml,body{\n\tmargin: 0px;\n}\n#crmWebToEntityForm.zcwf_lblLeft {\n\twidth:100%;\n\tpadding: 25px;\n\tmargin: 0 auto;\n\tbox-sizing: border-box;\n}\n#crmWebToEntityForm.zcwf_lblLeft * {\n\tbox-sizing: border-box;\n}\n#crmWebToEntityForm{text-align: left;}\n#crmWebToEntityForm * {\n\tdirection: ltr;\n}\n.zcwf_lblLeft .zcwf_title {\n\tword-wrap: break-word;\n\tpadding: 0px 6px 10px;\n\tfont-weight: bold;\n}\n.zcwf_lblLeft .zcwf_col_fld input[type=text], .zcwf_lblLeft .zcwf_col_fld textarea {\n\twidth: 60%;\n\tborder: 1px solid #ccc !important;\n\tresize: vertical;\n\tborder-radius: 2px;\n\tfloat: left;\n}\n.zcwf_lblLeft .zcwf_col_lab {\n\twidth: 30%;\n\tword-break: break-word;\n\tpadding: 0px 6px 0px;\n\tmargin-right: 10px;\n\tmargin-top: 5px;\n\tfloat: left;\n\tmin-height: 1px;\n}\n.zcwf_lblLeft .zcwf_col_fld {\n\tfloat: left;\n\twidth: 68%;\n\tpadding: 0px 6px 0px;\n\tposition: relative;\n\tmargin-top: 5px;\n}\n.zcwf_lblLeft .zcwf_privacy{padding: 6px;}\n.zcwf_lblLeft .wfrm_fld_dpNn{display: none;}\n.dIB{display: inline-block;}\n.zcwf_lblLeft .zcwf_col_fld_slt {\n\twidth: 60%;\n\tborder: 1px solid #ccc;\n\tbackground: #fff;\n\tborder-radius: 4px;\n\tfont-size: 12px;\n\tfloat: left;\n\tresize: vertical;\n}\n.zcwf_lblLeft .zcwf_row:after, .zcwf_lblLeft .zcwf_col_fld:after {\n\tcontent: '';\n\tdisplay: table;\n\tclear: both;\n}\n.zcwf_lblLeft .zcwf_col_help {\n\tfloat: left;\n\tmargin-left: 7px;\n\tfont-size: 12px;\n\tmax-width: 35%;\n\tword-break: break-word;\n}\n.zcwf_lblLeft .zcwf_help_icon {\n\tcursor: pointer;\n\twidth: 16px;\n\theight: 16px;\n\tdisplay: inline-block;\n\tbackground: #fff;\n\tborder: 1px solid #ccc;\n\tcolor: #ccc;\n\ttext-align: center;\n\tfont-size: 11px;\n\tline-height: 16px;\n\tfont-weight: bold;\n\tborder-radius: 50%;\n}\n.zcwf_lblLeft .zcwf_row {margin: 15px 0px;}\n.zcwf_lblLeft .formsubmit {\n\tmargin-right: 5px;\n\tcursor: pointer;\n\tcolor: #333;\n\tfont-size: 12px;\n}\n.zcwf_lblLeft .zcwf_privacy_txt {\n\tcolor: rgb(0, 0, 0);\n\tfont-size: 12px;\n\tfont-family: Arial;\n\tdisplay: inline-block;\n\tvertical-align: top;\n\tcolor: #333;\n\tpadding-top: 2px;\n\tmargin-left: 6px;\n}\n.zcwf_lblLeft .zcwf_button {\n\tfont-size: 12px;\n\tcolor: #333;\n\tborder: 1px solid #ccc;\n\tpadding: 3px 9px;\n\tborder-radius: 4px;\n\tcursor: pointer;\n\tmax-width: 120px;\n\toverflow: hidden;\n\ttext-overflow: ellipsis;\n\twhite-space: nowrap;\n}\n.zcwf_lblLeft .zcwf_tooltip_over{\n\tposition: relative;\n}\n.zcwf_lblLeft .zcwf_tooltip_ctn{\n\tposition: absolute;\n\tbackground: #dedede;\n\tpadding: 3px 6px;\n\ttop: 3px;\n\tborder-radius: 4px;word-break: break-all;\n\tmin-width: 50px;\n\tmax-width: 150px;\n\tcolor: #333;\n}\n.zcwf_lblLeft .zcwf_ckbox{\n\tfloat: left;\n}\n.zcwf_lblLeft .zcwf_file{\n\twidth: 55%;\n\tbox-sizing: border-box;\n\tfloat: left;\n}\n.clearB:after{\n\tcontent:'';\n\tdisplay: block;\n\tclear: both;\n}\n@media all and (max-width: 600px) {\n\t.zcwf_lblLeft .zcwf_col_lab, .zcwf_lblLeft .zcwf_col_fld {\n\t\twidth: auto;\n\t\tfloat: none !important;\n\t}\n\t.zcwf_lblLeft .zcwf_col_help {width: 40%;}\n}\n\u003c\/style\u003e\n\u003cdiv class=\"zcwf_title\" style=\"max-width: 600px;color: black;\"\u003eYêu cầu bản vẽ\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"zcwf_row\"\u003e\n\u003cdiv class=\"zcwf_col_lab\" style=\"font-size:12px; font-family: Arial;\"\u003e\u003clabel for=\"Salutation\"\u003eSalutation\u003c\/label\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"zcwf_col_fld\"\u003e\n\u003cselect class=\"zcwf_col_fld_slt\" id=\"Salutation\" name=\"Salutation\"\u003e\n\t\t\t\u003coption value=\"-None-\"\u003e-None-\u003c\/option\u003e\n\t\t\t\u003coption value=\"Mr.\"\u003eMr.\u003c\/option\u003e\n\t\t\t\u003coption value=\"Mrs.\"\u003eMrs.\u003c\/option\u003e\n\t\t\t\u003coption value=\"Ms.\"\u003eMs.\u003c\/option\u003e\n\t\t\t\u003coption value=\"Dr.\"\u003eDr.\u003c\/option\u003e\n\t\t\t\u003coption value=\"Prof.\"\u003eProf.\u003c\/option\u003e\n\t\t\u003c\/select\u003e\u003cdiv class=\"zcwf_col_help\"\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"zcwf_row\"\u003e\n\u003cdiv class=\"zcwf_col_lab\" style=\"font-size:12px; font-family: Arial;\"\u003e\u003clabel for=\"First_Name\"\u003eFirst name\u003cspan style=\"color:red;\"\u003e*\u003c\/span\u003e\u003c\/label\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"zcwf_col_fld\"\u003e\n\u003cinput type=\"text\" id=\"First_Name\" name=\"First Name\" maxlength=\"40\"\u003e\u003cdiv class=\"zcwf_col_help\"\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"zcwf_row\"\u003e\n\u003cdiv class=\"zcwf_col_lab\" style=\"font-size:12px; font-family: Arial;\"\u003e\u003clabel for=\"Last_Name\"\u003eLast name\u003cspan style=\"color:red;\"\u003e*\u003c\/span\u003e\u003c\/label\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"zcwf_col_fld\"\u003e\n\u003cinput type=\"text\" id=\"Last_Name\" name=\"Last Name\" maxlength=\"80\"\u003e\u003cdiv class=\"zcwf_col_help\"\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"zcwf_row\"\u003e\n\u003cdiv class=\"zcwf_col_lab\" style=\"font-size:12px; font-family: Arial;\"\u003e\u003clabel for=\"Email\"\u003eEmail\u003cspan style=\"color:red;\"\u003e*\u003c\/span\u003e\u003c\/label\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"zcwf_col_fld\"\u003e\n\u003cinput type=\"text\" ftype=\"email\" id=\"Email\" name=\"Email\" maxlength=\"100\"\u003e\u003cdiv class=\"zcwf_col_help\"\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"zcwf_row\"\u003e\n\u003cdiv class=\"zcwf_col_lab\" style=\"font-size:12px; font-family: Arial;\"\u003e\u003clabel for=\"Phone\"\u003ePhone\u003cspan style=\"color:red;\"\u003e*\u003c\/span\u003e\u003c\/label\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"zcwf_col_fld\"\u003e\n\u003cinput type=\"text\" id=\"Phone\" name=\"Phone\" maxlength=\"30\"\u003e\u003cdiv class=\"zcwf_col_help\"\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"zcwf_row\"\u003e\n\u003cdiv class=\"zcwf_col_lab\" style=\"font-size:12px; font-family: Arial;\"\u003e\u003clabel for=\"Description\"\u003eYêu cầu bản vẽ\u003c\/label\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"zcwf_col_fld\"\u003e\n\u003ctextarea id=\"Description\" name=\"Description\"\u003e\u003c\/textarea\u003e\u003cdiv class=\"zcwf_col_help\"\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"zcwf_row\"\u003e\n\u003cdiv class=\"zcwf_col_lab\"\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"zcwf_col_fld\"\u003e\n\u003cinput type=\"submit\" id=\"formsubmit\" class=\"formsubmit zcwf_button\" value=\"Submit\" title=\"Submit\"\u003e\u003cinput type=\"reset\" class=\"zcwf_button\" name=\"reset\" value=\"Reset\" title=\"Reset\"\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\t\u003cscript\u003e\n\tfunction validateEmail4581794000001484536()\n\t{\n\t\tvar form = document.forms['WebToLeads4581794000001484536'];\n\t\tvar emailFld = form.querySelectorAll('[ftype=email]');\n\t\tvar i;\n\t\tfor (i = 0; i \u003c emailFld.length; i++)\n\t\t{\n\t\t\tvar emailVal = emailFld[i].value;\n\t\t\tif((emailVal.replace(\/^\\s+|\\s+$\/g, '')).length!=0 )\n\t\t\t{\n\t\t\t\tvar atpos=emailVal.indexOf('@');\n\t\t\t\tvar dotpos=emailVal.lastIndexOf('.');\n\t\t\t\tif (atpos\u003c1 || dotpos\u003catpos+2 || dotpos+2\u003e=emailVal.length)\n\t\t\t\t{\n\t\t\t\t\talert('Please enter a valid email address. ');\n\t\t\t\t\temailFld[i].focus();\n\t\t\t\t\treturn false;\n\t\t\t\t}\n\t\t\t}\n\t\t}\n\t\treturn true;\n\t}\n\n \t function checkMandatory4581794000001484536() {\n\t\tvar mndFileds = new Array('First Name','Last Name','Email','Phone');\n\t\tvar fldLangVal = new Array('First\\x20name','Last\\x20name','Email','Phone');\n\t\tfor(i=0;i\u003cmndFileds.length;i++) {\n\t\t var fieldObj=document.forms['WebToLeads4581794000001484536'][mndFileds[i]];\n\t\t if(fieldObj) {\n\t\t\tif (((fieldObj.value).replace(\/^\\s+|\\s+$\/g, '')).length==0) {\n\t\t\t if(fieldObj.type =='file')\n\t\t\t\t{ \n\t\t\t\t alert('Please select a file to upload.'); \n\t\t\t\t fieldObj.focus(); \n\t\t\t\t return false;\n\t\t\t\t} \n\t\t\talert(fldLangVal[i] +' cannot be empty.'); \n \t \t \t fieldObj.focus();\n \t \t \t return false;\n\t\t\t} else if(fieldObj.nodeName=='SELECT') {\n \t \t \t if(fieldObj.options[fieldObj.selectedIndex].value=='-None-') {\n\t\t\t\talert(fldLangVal[i] +' cannot be none.'); \n\t\t\t\tfieldObj.focus();\n\t\t\t\treturn false;\n\t\t\t }\n\t\t\t} else if(fieldObj.type =='checkbox'){\n \t \t \t if(fieldObj.checked == false){\n\t\t\t\talert('Please accept '+fldLangVal[i]);\n\t\t\t\tfieldObj.focus();\n\t\t\t\treturn false;\n\t\t\t } \n\t\t\t } \n\t\t\t try {\n\t\t\t if(fieldObj.name == 'Last Name') {\n\t\t\t\tname = fieldObj.value;\n \t \t \t }\n\t\t\t} catch (e) {}\n\t\t }\n\t\t}\n\t\ttrackVisitor();\n\t\tif(!validateEmail4581794000001484536()){return false;}\n\t\tdocument.querySelector('.crmWebToEntityForm .formsubmit').setAttribute('disabled', true);\n\t}\n\nfunction tooltipShow4581794000001484536(el){\n\tvar tooltip = el.nextElementSibling;\n\tvar tooltipDisplay = tooltip.style.display;\n\tif(tooltipDisplay == 'none'){\n\t\tvar allTooltip = document.getElementsByClassName('zcwf_tooltip_over');\n\t\tfor(i=0; i\u003callTooltip.length; i++){\n\t\t\tallTooltip[i].style.display='none';\n\t\t}\n\t\ttooltip.style.display = 'block';\n\t}else{\n\t\ttooltip.style.display='none';\n\t}\n}\n\u003c\/script\u003e\u003cscript type=\"text\/javascript\" id=\"VisitorTracking\"\u003evar $zoho= $zoho || {};$zoho.salesiq = $zoho.salesiq || {widgetcode:'bdfed85758b40b36d994a42105e6a8ac32b91e0327e3fa986394204c597b466edee9cb30bdacda06e557d85f5b1eaed9', values:{},ready:function(){}};var d=document;s=d.createElement('script');s.type='text\/javascript';s.id='zsiqscript';s.defer=true;s.src='https:\/\/salesiq.zoho.com\/widget';t=d.getElementsByTagName('script')[0];t.parentNode.insertBefore(s,t);function trackVisitor(){try{if($zoho){var LDTuvidObj = document.forms['WebToLeads4581794000001484536']['LDTuvid'];if(LDTuvidObj){LDTuvidObj.value = $zoho.salesiq.visitor.uniqueid();}var firstnameObj = document.forms['WebToLeads4581794000001484536']['First Name'];if(firstnameObj){name = firstnameObj.value +' '+name;}$zoho.salesiq.visitor.name(name);var emailObj = document.forms['WebToLeads4581794000001484536']['Email'];if(emailObj){email = emailObj.value;$zoho.salesiq.visitor.email(email);}}} catch(e){}}\u003c\/script\u003e\n\t\u003c!-- Do not remove this --- Analytics Tracking code starts --\u003e\u003cscript id=\"wf_anal\" src=\"https:\/\/crm.zohopublic.com\/crm\/WebFormAnalyticsServeServlet?rid=6e0436101325f592b1ad4e2df6dfc990e2a2d19133164bd536cbb64ce56cd9f9gid58a339f604b9d39457860a6fbf9af7c6c52ff37e31d5a78a5c2c2ee1c8f6ea2dgid885e3c1045bd9bdcc91bdf30f82b5696gid14f4ec16431e0686150daa43f3210513\"\u003e\u003c\/script\u003e\u003c!-- Do not remove this --- Analytics Tracking code ends. --\u003e\u003cinput type=\"hidden\" id=\"zc_gad\" name=\"zc_gad\" value=\"\"\u003e\n\u003c\/form\u003e\n\u003c\/div\u003e","published_at":"2018-06-21T21:10:55+07:00","created_at":"2018-06-21T21:16:39+07:00","vendor":"Toyoura","type":"Chậu rửa bát","tags":["Chậu rửa bát","Chậu rửa bát một ngăn","Chậu rửa bát Toyoura","Chủng loại_Chậu rửa bát","Sản phẩm nổi bật","Thương hiệu_Toyoura"],"price":1099000000,"price_min":1099000000,"price_max":1099000000,"available":true,"price_varies":false,"compare_at_price":null,"compare_at_price_min":0,"compare_at_price_max":0,"compare_at_price_varies":false,"variants":[{"id":7547908620322,"title":"Default Title","option1":"Default Title","option2":null,"option3":null,"sku":"N801BIA-EB","requires_shipping":true,"taxable":false,"featured_image":null,"available":true,"name":"Chậu rửa bát Toyoura N801BIA-EB","public_title":null,"options":["Default Title"],"price":1099000000,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_quantity":4,"inventory_management":"shopify","inventory_policy":"deny","barcode":""}],"images":["\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/1480\/7072\/products\/Chau-rua-bat-nhat-toyora-n801bia-eb.jpg?v=1595431408","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/1480\/7072\/products\/Chau-rua-bat-toyora-n801bia-eb.jpg?v=1595431408","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/1480\/7072\/products\/N801BIA-EB.jpg?v=1618912692"],"featured_image":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/1480\/7072\/products\/Chau-rua-bat-nhat-toyora-n801bia-eb.jpg?v=1595431408","options":["Title"],"media":[{"alt":"Chậu rửa bát Toyoura N801BIA-EB - DONHATNOIDIA","id":7794654642251,"position":1,"preview_image":{"aspect_ratio":0.912,"height":329,"width":300,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/1480\/7072\/products\/Chau-rua-bat-nhat-toyora-n801bia-eb.jpg?v=1595431408"},"aspect_ratio":0.912,"height":329,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/1480\/7072\/products\/Chau-rua-bat-nhat-toyora-n801bia-eb.jpg?v=1595431408","width":300},{"alt":"Chậu rửa bát Toyoura N801BIA-EB - DONHATNOIDIA","id":7794654675019,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":0.926,"height":324,"width":300,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/1480\/7072\/products\/Chau-rua-bat-toyora-n801bia-eb.jpg?v=1595431408"},"aspect_ratio":0.926,"height":324,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/1480\/7072\/products\/Chau-rua-bat-toyora-n801bia-eb.jpg?v=1595431408","width":300},{"alt":"Chậu rửa bát Nhật Toyoura N801BIA-EB","id":20664447566010,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":420,"width":420,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/1480\/7072\/products\/N801BIA-EB.jpg?v=1618912692"},"aspect_ratio":1.0,"height":420,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/1480\/7072\/products\/N801BIA-EB.jpg?v=1618912692","width":420}],"content":"\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eChậu rửa bát Toyoura làm bằng inox cao cấp, kích thước rộng và sâu hạn chế tình trạng nước bị bắn ra ngoài. \u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eBề mặt chậu được thiết kế các nốt sần chống bám bẩn\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eĐường thoát to giúp thoát nước rất nhanh.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eGiá để khăn và nước rửa bên thành chậu rất tiện dụng và vệ sinh. \u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eKích thước bên ngoài: 834mm x 554mm x 197mm (ngang x rộng x sâu)\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eKích thước trong lòng: 800mm x 505mm\/520mm x 190mm (ngang x rộng x sâu)\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003c!-- Note :\n - You can modify the font style and form style to suit your website. \n - Code lines with comments Do not remove this code are required for the form to work properly, make sure that you do not remove these lines of code. \n - The Mandatory check script can modified as to suit your business needs. \n - It is important that you test the modified form before going live.--\u003e\n\u003cdiv id=\"crmWebToEntityForm\" class=\"zcwf_lblLeft crmWebToEntityForm\" style=\"background-color: white;color: black;max-width: 600px;\"\u003e\n \u003cmeta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1.0\"\u003e\n \u003cmeta http-equiv=\"content-type\" content=\"text\/html;charset=UTF-8\"\u003e\n \u003cform action=\"https:\/\/crm.zoho.com\/crm\/WebToLeadForm\" name=\"WebToLeads4581794000001484536\" method=\"POST\" onsubmit='javascript:document.charset=\"UTF-8\"; return checkMandatory4581794000001484536()' accept-charset=\"UTF-8\"\u003e\n \u003cinput type=\"text\" style=\"display:none;\" name=\"xnQsjsdp\" value=\"58a339f604b9d39457860a6fbf9af7c6c52ff37e31d5a78a5c2c2ee1c8f6ea2d\"\u003e \n \u003cinput type=\"hidden\" name=\"zc_gad\" id=\"zc_gad\" value=\"\"\u003e \n \u003cinput type=\"text\" style=\"display:none;\" name=\"xmIwtLD\" value=\"6e0436101325f592b1ad4e2df6dfc990e2a2d19133164bd536cbb64ce56cd9f9\"\u003e \n \u003cinput type=\"text\" style=\"display:none;\" name=\"actionType\" value=\"TGVhZHM=\"\u003e\n \u003cinput type=\"text\" style=\"display:none;\" name=\"returnURL\" value=\"https:\/\/donhatnoidia.com\"\u003e \n\t \u003c!-- Do not remove this code. --\u003e\n\t \u003cinput type=\"text\" style=\"display:none;\" id=\"ldeskuid\" name=\"ldeskuid\"\u003e\n\t \u003cinput type=\"text\" style=\"display:none;\" id=\"LDTuvid\" name=\"LDTuvid\"\u003e\n\t \u003c!-- Do not remove this code. --\u003e\n\u003cstyle\u003e\nhtml,body{\n\tmargin: 0px;\n}\n#crmWebToEntityForm.zcwf_lblLeft {\n\twidth:100%;\n\tpadding: 25px;\n\tmargin: 0 auto;\n\tbox-sizing: border-box;\n}\n#crmWebToEntityForm.zcwf_lblLeft * {\n\tbox-sizing: border-box;\n}\n#crmWebToEntityForm{text-align: left;}\n#crmWebToEntityForm * {\n\tdirection: ltr;\n}\n.zcwf_lblLeft .zcwf_title {\n\tword-wrap: break-word;\n\tpadding: 0px 6px 10px;\n\tfont-weight: bold;\n}\n.zcwf_lblLeft .zcwf_col_fld input[type=text], .zcwf_lblLeft .zcwf_col_fld textarea {\n\twidth: 60%;\n\tborder: 1px solid #ccc !important;\n\tresize: vertical;\n\tborder-radius: 2px;\n\tfloat: left;\n}\n.zcwf_lblLeft .zcwf_col_lab {\n\twidth: 30%;\n\tword-break: break-word;\n\tpadding: 0px 6px 0px;\n\tmargin-right: 10px;\n\tmargin-top: 5px;\n\tfloat: left;\n\tmin-height: 1px;\n}\n.zcwf_lblLeft .zcwf_col_fld {\n\tfloat: left;\n\twidth: 68%;\n\tpadding: 0px 6px 0px;\n\tposition: relative;\n\tmargin-top: 5px;\n}\n.zcwf_lblLeft .zcwf_privacy{padding: 6px;}\n.zcwf_lblLeft .wfrm_fld_dpNn{display: none;}\n.dIB{display: inline-block;}\n.zcwf_lblLeft .zcwf_col_fld_slt {\n\twidth: 60%;\n\tborder: 1px solid #ccc;\n\tbackground: #fff;\n\tborder-radius: 4px;\n\tfont-size: 12px;\n\tfloat: left;\n\tresize: vertical;\n}\n.zcwf_lblLeft .zcwf_row:after, .zcwf_lblLeft .zcwf_col_fld:after {\n\tcontent: '';\n\tdisplay: table;\n\tclear: both;\n}\n.zcwf_lblLeft .zcwf_col_help {\n\tfloat: left;\n\tmargin-left: 7px;\n\tfont-size: 12px;\n\tmax-width: 35%;\n\tword-break: break-word;\n}\n.zcwf_lblLeft .zcwf_help_icon {\n\tcursor: pointer;\n\twidth: 16px;\n\theight: 16px;\n\tdisplay: inline-block;\n\tbackground: #fff;\n\tborder: 1px solid #ccc;\n\tcolor: #ccc;\n\ttext-align: center;\n\tfont-size: 11px;\n\tline-height: 16px;\n\tfont-weight: bold;\n\tborder-radius: 50%;\n}\n.zcwf_lblLeft .zcwf_row {margin: 15px 0px;}\n.zcwf_lblLeft .formsubmit {\n\tmargin-right: 5px;\n\tcursor: pointer;\n\tcolor: #333;\n\tfont-size: 12px;\n}\n.zcwf_lblLeft .zcwf_privacy_txt {\n\tcolor: rgb(0, 0, 0);\n\tfont-size: 12px;\n\tfont-family: Arial;\n\tdisplay: inline-block;\n\tvertical-align: top;\n\tcolor: #333;\n\tpadding-top: 2px;\n\tmargin-left: 6px;\n}\n.zcwf_lblLeft .zcwf_button {\n\tfont-size: 12px;\n\tcolor: #333;\n\tborder: 1px solid #ccc;\n\tpadding: 3px 9px;\n\tborder-radius: 4px;\n\tcursor: pointer;\n\tmax-width: 120px;\n\toverflow: hidden;\n\ttext-overflow: ellipsis;\n\twhite-space: nowrap;\n}\n.zcwf_lblLeft .zcwf_tooltip_over{\n\tposition: relative;\n}\n.zcwf_lblLeft .zcwf_tooltip_ctn{\n\tposition: absolute;\n\tbackground: #dedede;\n\tpadding: 3px 6px;\n\ttop: 3px;\n\tborder-radius: 4px;word-break: break-all;\n\tmin-width: 50px;\n\tmax-width: 150px;\n\tcolor: #333;\n}\n.zcwf_lblLeft .zcwf_ckbox{\n\tfloat: left;\n}\n.zcwf_lblLeft .zcwf_file{\n\twidth: 55%;\n\tbox-sizing: border-box;\n\tfloat: left;\n}\n.clearB:after{\n\tcontent:'';\n\tdisplay: block;\n\tclear: both;\n}\n@media all and (max-width: 600px) {\n\t.zcwf_lblLeft .zcwf_col_lab, .zcwf_lblLeft .zcwf_col_fld {\n\t\twidth: auto;\n\t\tfloat: none !important;\n\t}\n\t.zcwf_lblLeft .zcwf_col_help {width: 40%;}\n}\n\u003c\/style\u003e\n\u003cdiv class=\"zcwf_title\" style=\"max-width: 600px;color: black;\"\u003eYêu cầu bản vẽ\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"zcwf_row\"\u003e\n\u003cdiv class=\"zcwf_col_lab\" style=\"font-size:12px; font-family: Arial;\"\u003e\u003clabel for=\"Salutation\"\u003eSalutation\u003c\/label\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"zcwf_col_fld\"\u003e\n\u003cselect class=\"zcwf_col_fld_slt\" id=\"Salutation\" name=\"Salutation\"\u003e\n\t\t\t\u003coption value=\"-None-\"\u003e-None-\u003c\/option\u003e\n\t\t\t\u003coption value=\"Mr.\"\u003eMr.\u003c\/option\u003e\n\t\t\t\u003coption value=\"Mrs.\"\u003eMrs.\u003c\/option\u003e\n\t\t\t\u003coption value=\"Ms.\"\u003eMs.\u003c\/option\u003e\n\t\t\t\u003coption value=\"Dr.\"\u003eDr.\u003c\/option\u003e\n\t\t\t\u003coption value=\"Prof.\"\u003eProf.\u003c\/option\u003e\n\t\t\u003c\/select\u003e\u003cdiv class=\"zcwf_col_help\"\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"zcwf_row\"\u003e\n\u003cdiv class=\"zcwf_col_lab\" style=\"font-size:12px; font-family: Arial;\"\u003e\u003clabel for=\"First_Name\"\u003eFirst name\u003cspan style=\"color:red;\"\u003e*\u003c\/span\u003e\u003c\/label\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"zcwf_col_fld\"\u003e\n\u003cinput type=\"text\" id=\"First_Name\" name=\"First Name\" maxlength=\"40\"\u003e\u003cdiv class=\"zcwf_col_help\"\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"zcwf_row\"\u003e\n\u003cdiv class=\"zcwf_col_lab\" style=\"font-size:12px; font-family: Arial;\"\u003e\u003clabel for=\"Last_Name\"\u003eLast name\u003cspan style=\"color:red;\"\u003e*\u003c\/span\u003e\u003c\/label\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"zcwf_col_fld\"\u003e\n\u003cinput type=\"text\" id=\"Last_Name\" name=\"Last Name\" maxlength=\"80\"\u003e\u003cdiv class=\"zcwf_col_help\"\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"zcwf_row\"\u003e\n\u003cdiv class=\"zcwf_col_lab\" style=\"font-size:12px; font-family: Arial;\"\u003e\u003clabel for=\"Email\"\u003eEmail\u003cspan style=\"color:red;\"\u003e*\u003c\/span\u003e\u003c\/label\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"zcwf_col_fld\"\u003e\n\u003cinput type=\"text\" ftype=\"email\" id=\"Email\" name=\"Email\" maxlength=\"100\"\u003e\u003cdiv class=\"zcwf_col_help\"\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"zcwf_row\"\u003e\n\u003cdiv class=\"zcwf_col_lab\" style=\"font-size:12px; font-family: Arial;\"\u003e\u003clabel for=\"Phone\"\u003ePhone\u003cspan style=\"color:red;\"\u003e*\u003c\/span\u003e\u003c\/label\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"zcwf_col_fld\"\u003e\n\u003cinput type=\"text\" id=\"Phone\" name=\"Phone\" maxlength=\"30\"\u003e\u003cdiv class=\"zcwf_col_help\"\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"zcwf_row\"\u003e\n\u003cdiv class=\"zcwf_col_lab\" style=\"font-size:12px; font-family: Arial;\"\u003e\u003clabel for=\"Description\"\u003eYêu cầu bản vẽ\u003c\/label\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"zcwf_col_fld\"\u003e\n\u003ctextarea id=\"Description\" name=\"Description\"\u003e\u003c\/textarea\u003e\u003cdiv class=\"zcwf_col_help\"\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"zcwf_row\"\u003e\n\u003cdiv class=\"zcwf_col_lab\"\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"zcwf_col_fld\"\u003e\n\u003cinput type=\"submit\" id=\"formsubmit\" class=\"formsubmit zcwf_button\" value=\"Submit\" title=\"Submit\"\u003e\u003cinput type=\"reset\" class=\"zcwf_button\" name=\"reset\" value=\"Reset\" title=\"Reset\"\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\t\u003cscript\u003e\n\tfunction validateEmail4581794000001484536()\n\t{\n\t\tvar form = document.forms['WebToLeads4581794000001484536'];\n\t\tvar emailFld = form.querySelectorAll('[ftype=email]');\n\t\tvar i;\n\t\tfor (i = 0; i \u003c emailFld.length; i++)\n\t\t{\n\t\t\tvar emailVal = emailFld[i].value;\n\t\t\tif((emailVal.replace(\/^\\s+|\\s+$\/g, '')).length!=0 )\n\t\t\t{\n\t\t\t\tvar atpos=emailVal.indexOf('@');\n\t\t\t\tvar dotpos=emailVal.lastIndexOf('.');\n\t\t\t\tif (atpos\u003c1 || dotpos\u003catpos+2 || dotpos+2\u003e=emailVal.length)\n\t\t\t\t{\n\t\t\t\t\talert('Please enter a valid email address. ');\n\t\t\t\t\temailFld[i].focus();\n\t\t\t\t\treturn false;\n\t\t\t\t}\n\t\t\t}\n\t\t}\n\t\treturn true;\n\t}\n\n \t function checkMandatory4581794000001484536() {\n\t\tvar mndFileds = new Array('First Name','Last Name','Email','Phone');\n\t\tvar fldLangVal = new Array('First\\x20name','Last\\x20name','Email','Phone');\n\t\tfor(i=0;i\u003cmndFileds.length;i++) {\n\t\t var fieldObj=document.forms['WebToLeads4581794000001484536'][mndFileds[i]];\n\t\t if(fieldObj) {\n\t\t\tif (((fieldObj.value).replace(\/^\\s+|\\s+$\/g, '')).length==0) {\n\t\t\t if(fieldObj.type =='file')\n\t\t\t\t{ \n\t\t\t\t alert('Please select a file to upload.'); \n\t\t\t\t fieldObj.focus(); \n\t\t\t\t return false;\n\t\t\t\t} \n\t\t\talert(fldLangVal[i] +' cannot be empty.'); \n \t \t \t fieldObj.focus();\n \t \t \t return false;\n\t\t\t} else if(fieldObj.nodeName=='SELECT') {\n \t \t \t if(fieldObj.options[fieldObj.selectedIndex].value=='-None-') {\n\t\t\t\talert(fldLangVal[i] +' cannot be none.'); \n\t\t\t\tfieldObj.focus();\n\t\t\t\treturn false;\n\t\t\t }\n\t\t\t} else if(fieldObj.type =='checkbox'){\n \t \t \t if(fieldObj.checked == false){\n\t\t\t\talert('Please accept '+fldLangVal[i]);\n\t\t\t\tfieldObj.focus();\n\t\t\t\treturn false;\n\t\t\t } \n\t\t\t } \n\t\t\t try {\n\t\t\t if(fieldObj.name == 'Last Name') {\n\t\t\t\tname = fieldObj.value;\n \t \t \t }\n\t\t\t} catch (e) {}\n\t\t }\n\t\t}\n\t\ttrackVisitor();\n\t\tif(!validateEmail4581794000001484536()){return false;}\n\t\tdocument.querySelector('.crmWebToEntityForm .formsubmit').setAttribute('disabled', true);\n\t}\n\nfunction tooltipShow4581794000001484536(el){\n\tvar tooltip = el.nextElementSibling;\n\tvar tooltipDisplay = tooltip.style.display;\n\tif(tooltipDisplay == 'none'){\n\t\tvar allTooltip = document.getElementsByClassName('zcwf_tooltip_over');\n\t\tfor(i=0; i\u003callTooltip.length; i++){\n\t\t\tallTooltip[i].style.display='none';\n\t\t}\n\t\ttooltip.style.display = 'block';\n\t}else{\n\t\ttooltip.style.display='none';\n\t}\n}\n\u003c\/script\u003e\u003cscript type=\"text\/javascript\" id=\"VisitorTracking\"\u003evar $zoho= $zoho || {};$zoho.salesiq = $zoho.salesiq || {widgetcode:'bdfed85758b40b36d994a42105e6a8ac32b91e0327e3fa986394204c597b466edee9cb30bdacda06e557d85f5b1eaed9', values:{},ready:function(){}};var d=document;s=d.createElement('script');s.type='text\/javascript';s.id='zsiqscript';s.defer=true;s.src='https:\/\/salesiq.zoho.com\/widget';t=d.getElementsByTagName('script')[0];t.parentNode.insertBefore(s,t);function trackVisitor(){try{if($zoho){var LDTuvidObj = document.forms['WebToLeads4581794000001484536']['LDTuvid'];if(LDTuvidObj){LDTuvidObj.value = $zoho.salesiq.visitor.uniqueid();}var firstnameObj = document.forms['WebToLeads4581794000001484536']['First Name'];if(firstnameObj){name = firstnameObj.value +' '+name;}$zoho.salesiq.visitor.name(name);var emailObj = document.forms['WebToLeads4581794000001484536']['Email'];if(emailObj){email = emailObj.value;$zoho.salesiq.visitor.email(email);}}} catch(e){}}\u003c\/script\u003e\n\t\u003c!-- Do not remove this --- Analytics Tracking code starts --\u003e\u003cscript id=\"wf_anal\" src=\"https:\/\/crm.zohopublic.com\/crm\/WebFormAnalyticsServeServlet?rid=6e0436101325f592b1ad4e2df6dfc990e2a2d19133164bd536cbb64ce56cd9f9gid58a339f604b9d39457860a6fbf9af7c6c52ff37e31d5a78a5c2c2ee1c8f6ea2dgid885e3c1045bd9bdcc91bdf30f82b5696gid14f4ec16431e0686150daa43f3210513\"\u003e\u003c\/script\u003e\u003c!-- Do not remove this --- Analytics Tracking code ends. --\u003e\u003cinput type=\"hidden\" id=\"zc_gad\" name=\"zc_gad\" value=\"\"\u003e\n\u003c\/form\u003e\n\u003c\/div\u003e"}

Chậu rửa bát Toyoura N801BIA-EB

Mô tả sản phẩm
Write a review
10.990.000VND
Maximum quantity available reached.
  • Chậu rửa bát Toyoura làm bằng inox cao cấp, kích thước rộng và sâu hạn chế tình trạng nước bị bắn ra ngoài. 
  • Bề mặt chậu được thiết kế các nốt sần chống bám bẩn
  • Đường thoát to giúp thoát nước rất nhanh.
  • Giá để khăn và nước rửa bên thành chậu rất tiện dụng và vệ sinh. 
  • Kích thước bên ngoài: 834mm x 554mm x 197mm (ngang x rộng x sâu)
  • Kích thước trong lòng: 800mm x 505mm/520mm x 190mm (ngang x rộng x sâu)
Yêu cầu bản vẽ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM